Roczna informacja dla ubezpieczonych ZUS IMIR


Roczną informację dla ubezpieczonych sporządzają i przekazują osobom ubezpieczonym płatnicy, którzy w 2019 roku byli zobowiązani rozliczyć i opłacać za danego ubezpieczonego (pracownika, zleceniodawcę) składki na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że deklarację ZUS IMIR za rok 2019 należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2020 roku.