Uproszczona księgowość


Czym jest uproszczona księgowość i kto może z niej skorzystać?

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły 2.000.000 euro. Znane są 3 formy uproszczonej księgowości:

 1. Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR),
 2. Ryczałt Ewidencjonowany,
 3. Karta Podatkowa.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Forma prowadzenia księgowości, z której mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne i partnerskie,

u których przychód netto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył wartości 2.000.000 euro. Przedsiębiorca jest zobligowany do księgowania wszystkich przychodów i kosztów, do wykazywania dochodów (przychód pomniejszony o koszt) będących podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Może wybrać spomiędzy dwóch form opodatkowania (zasady ogólne, podatek 17% lub 32%) lub (zasady liniowe, podatek 19%).

Ryczałt Ewidencjonowany

W tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek od przychodów, ale nie może ich pomniejszyć o koszty ich otrzymania. Ta forma przeznaczona dla osób, u których w roku poprzednim przychody z działalności nie przekroczyły 250.000 euro

Stawki ryczałtu:

 • 2% (sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych),
 • 3% (gastronomia, handel, rybołówstwo),
 • 5,5% (działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport),
 • 8,5% (przychody z tytułu najmu lub dzierżawy oraz działalność usługowa),
 • 10% (odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości),
 • 17% (usługi hotelarskie, fotograficzne, handel hurtowy, handel hurtowy pojazdów mechanicznych i motocykli oraz części i akcesoriów do nich),
 • 20% (wolne zawody: lekarze, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele).

Karta Podatkowa

Najprostsza forma opodatkowania działalności, gdzie przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości, ani składać zeznań rocznych, a wysokość podatku nie zależy od przychodu ani dochodu. Przedsiębiorca płaci podatek ustalony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jego wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • liczby pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Z tej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność:

 • usługową,
 • wytwórczo-usługową,
 • gastronomiczną,
 • w zakresie usług transportowych (z wykorzystaniem jednego pojazdu),
 • w zakresie usług rozrywkowych.