Pełna księgowość


To jeden ze sposobów prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów firmy i stanu majątkowego całego przedsiębiorstwa (wyposażenie, towar, konta bankowe, gotówka). Prowadzone księgi handlowe służą między innymi do kontroli, analizy i generowania informacji o sytuacji firmy w danym okresie.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

  1. osoby fizyczne,
  2. spółki cywilne osób fizycznych,
  3. spółki jawne osób fizycznych,
  4. spółki partnerskie

z zaznaczeniem, że wartość przychodów za poprzedni rok nie przekroczył wartości 2.000.000 euro.

Pełna księgowość wymaga prowadzenia ewidencji majątku i źródeł  jego finansowania. Przedsiębiorca ma obowiązek dokładnie rozliczać każdą wartość pieniężną, która przepływa przez firmę. Dzięki temu ma obraz tego jak funkcjonuje firma i w jakiej jest kondycji finansowej. Dokładnie widać przychody i koszty, jak również miejsce i moment ich powstawania. Pozwala to na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą pojawić się w firmie.