Ubezpieczenia


Jedną z potrzeb przedsiębiorcy jest posiadanie ubezpieczenia. Biuro Rachunkowe TAX SAFE w Ostrowie Wielkopolskim posiada szeroką ofertę ubezpieczeniową. Są to produkty z 18 towarzystw ubezpieczeniowych. Klient w zależności od potrzeb z naszym pośrednictwem może zawrzeć najbardziej korzystną dla siebie umowę ubezpieczenia. W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia:

  1. majątkowe – ubezpieczenie mienia (domy, mieszkania, lokale, biurowce, maszyny, urządzenia, dzieła sztuki, papiery wartościowe, uprawy rolne, itp.),
  2. na życie – ubezpieczenia od chorób i nieszczęśliwych wypadków,
  3. komunikacyjneOC (odpowiedzialność cywilna) AC (autocasco), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), Assistance (holowanie, auto zastępcze, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenia kluczyków, GAP – ochrona wartości pojazdu). Możliwość rozłożenia składki na korzystne raty,
  4. firmowe – ubezpieczenie przewoźników, od kontraktu, OC zawodowe, itp.,
  5. zdrowotne – indywidualne i firmowe, dostęp aż do 44 lekarzy specjalistów w całej Polsce, badania okresowe i inne w cenie pakietu, internetowy portal pacjenta,
  6. emerytalne – ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Klient może sam zdecydować kiedy chce przejść na prywatną emeryturę,
  7. dla rolników – obowiązkowe ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od zdarzeń losowych,
  8. turystyczne – ubezpieczenie NNW i od kosztów leczenia za granicą. Wchodzi w nie opieka medyczna, zwrot kosztów leczenia, zwrot za pobyt w szpitalu oraz transportu.

Kontakt z doradcą, który dopasuje odpowiednie ubezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

Kontakt