Leasing


W ramach leasingu jedna ze stron umowy (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony okres czasu. W zamian leasingobiorca płaci ustalone raty leasingowe składające się z części kapitałowej i odsetkowej. Obecnie, jest to jedna z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form finansowania.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy:

  1. leasing operacyjny (usługowy). Przedmiot leasingu przekazywany jest leasingobiorcy do użytkowania przez określony czas, krótszy od okresu normatywnego zużycia danego sprzętu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo do kupna przedmiotu za z góry określoną kwotę będącą wartościową końcową z doliczeniem podatku VAT,
  2. leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny). Leasingodawca, czyli finansujący przekazuje leasingobiorcy za odpowiednią opłatą na oznaczony czas prawo do użytkowania przedmiotu leasingu. W umowie leasingu może znaleźć się opcja wykupu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, że po określonym w umowie czasie, przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy.

 

Nasze biuro oferuje także inne rodzaje leasingów:

  1. leasing zwrotny, przeznaczony dla firm posiadających dużą ilość środków trwałych, a nie mających gotówki. W takiej sytuacji przedsiębiorca może oddać część środków trwałych firmie leasingowej. W zamian otrzymuje gotówkę.
  2. leasing na kilometry, w miarę nowa opcja, która pojawiła się na rynku pod koniec 2016 roku. Rata leasingu składa się z 2 części: stałej (płacona niezależnie od ilości pokonywanych kilometrów) i zmiennej (jej wysokość zależy od ilości przebiegu w poprzednim miesiącu).
  3. leasing z niską ratą (najem długoterminowy), raty obejmują sumę wynikającą z utraty na wartości pojazdu. Po zakończeniu umowy, auto można oddać i wymienić na nowe nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

 

Leasingować można ruchomości (maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, samochody, sprzęt rolniczy, sprzęt medyczny, itp.), jak również nieruchomości (magazyny, działki, mieszkania, domy i hale produkcyjne).

Ostatnio coraz większą popularność zdobywa leasing konsumencki, inaczej prywatny. Skierowany w stronę osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W jego przypadku wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum. Dodatkowo nie jest wymagana opłata wstępna.