Kredyt


Klienci Biura Rachunkowego TAX SAFE w Ostrowie Wielkopolskim mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty kredytowej. Współpracujemy z kilkudziesięcioma bankami i instytucjami finansowymi, co pozwala nam dopasować dla każdego Klienta najbardziej dla niego odpowiedni produkt.

Kredyt bankowy jest umową zawieraną w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Każda ze stron ma nałożone na siebie obowiązki. Bank zobowiązuje się do wypłaty środków pieniężnych w określonym czasie i na określony cel. Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej kwoty razem z prowizją i odsetkami w wyznaczonym czasie. Kredyty dzielą się na:

 1. kredyty dla podmiotów gospodarczych,
 2. kredyty dla osób fizycznych.

Klient w zależności od potrzeb może wybrać:

 1. kredyt gotówkowy – środki na dowolny cel w kwocie nawet do 500.000 tys. zł na maksymalny okres kredytowania do 150 miesięcy,
 2. kredyt hipoteczny – finansowanie zakupu lub budowy nieruchomości,
 3. kredyt samochodowy – środki na zakup nowego lub używanego pojazdu, najczęściej samochodu. Nie jest wymagany wkład własny,
 4. kredyt konsolidacyjny – łączy wszystkie otrzymane kredyty w jeden produkt z jedną niską ratą płatną w jednym czasie. Może być hipoteczny lub gotówkowy,
 5. kredyt refinansowy – przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 6. kredyt firmowy – przeznaczony na finansowanie środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa,
 7. kredyt obrotowy – środki finansowe na bieżącą działalność, które mają na celu utrzymać płynność finansową firmy,
 8. kredyt inwestycyjny – finansowanie nowych inwestycji w firmie,
 9. kredyt z dotacją unijną – kredyt technologiczny na innowacje,
 10. kredyt na start – środki na rozpoczęcie działalności.